Vi ändrar etiketterna på våra produkter till Matrix i stället för streckkod under vecka 39. Produkter från lager kommer under en tid framöver fortfarande finnas med gamla streckkoden.