Ny skärbeläggning, LATUMA

Vi har gjort en del tester i USA med vår nya L-beläggning med goda resultat i material såsom G-X6CrNiMo1810 (CF8M).

Den nya L-beläggningen kan arbeta upp till 100 °C högre temperatur än vår R-beläggning.

Det är behovet av att ytterligare höja produktiviteten vid bearbetning och distribution av ett brett utbud av utmanande material och samtidigt förbättra processäkerhet även under de svåraste förhållanden.

Fördelar med L-beläggning:

  • Höger aluminium innehåll förbättrar oxidationsbeständighet och varmhårdhet
  • Den balanserade beläggningshårdheten kontra resttryckförhållande öppnar upp ett brett     spektrum av applikationer
  • Hög kemisk stabilitet optimerar gropslitstyrka
  • Optimerat termiskt motstånd gör L-beläggning idealisk för våt och torr bearbetning
  • Högre produktivitet tack vare högre skärhastigheter och matningar
  • Tillförlitlighet och lång verktygslivslängd för maximal maskin kapacitetsutnyttjande